0418 - Devichi Jean Baptiste - A Storia di Cardu - 25 01 2014