0419 - Devichi Jean Baptiste - A Scola di Cardu - 25 01 2014.doc