N°0100 - A Chjesa di San Giovanni di Moriani – Aostu 2012