0885 - TENNIS - TC MIOMO 2019 01 06 - Tournoi Galaxie